Belam | APIE MUS
6662
page,page-id-6662,page-template-default,ajax_updown,page_not_loaded,
 
Mes esame

UAB “BELAM LT” priklauso BELAM įmonių grupei, kurios bendrovės išsibarsčiusios po visą pasaulį: JAV, Latvijoje ir Lietuvoje.
Bendrovė įkurta 1995 m. gruodžio 12 d. su pagrindiniu biuru Kaune. Įmonėje dirba apie 50 darbuotojų Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje.

BELAM siūlo savo žinias ir patirtį, diegiant unikalius ICT („Information and Communication Technologies“) sprendimus. Jau 19 metų įmonė sėkmingai dirba šioje srityje. Tai rodo šimtai BELAM paslaugomis besinaudojančių Lietuvos įmonių bei valstybės organizacijų, tūkstančiai profesionaliai, laiku ir kokybiškai išspręstų uždavinių.
Šiuo metu “BELAM LT“ dirba daugiau nei 50 kvalifikuotų specialistų bei konsultantų Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje.
Sėkmingų rezultatų įmonei padeda siekti profesionali komanda, kurios patirtis, lankstumas ir inovatyvios idėjos orientuotos į bendrą tikslą – kad sprendimai dirbtų klientams.

Dauguma įmonės darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą bei nuolat tobulinasi specializuotuose kursuose, kuriuos organizuoja užsienio partneriai: Kapsh, Nortel, Microsoft, Aviat Networks, Avaya, McAfee, 3M, Ciena, Indra, Orckit-Corrigent ir pan.
Dėl Belam ilgalaikės patirties ir profesionalumo, klientas gali būti užtikrintas dėl rezultatų bei tolimesnės kokybiškos pagalbos teikimo įgyvendinant projektus.

Mūsų veikla

• Programinė įranga
• Planavimas ir projektavimas
• Projektų vadyba
• Sistemų integracija
• Vidiniai / išoriniai kabelių darbai

• Vidinė / išorinė įranga
• Montavimas
• Taisymas
• Paleidimas

• Statybos darbai
• Garantija
• 24 x 7 pagalba
• Testavimas ir remontas

Pagrindinės veiklos kryptys

SPECIALIZUOTOS GELEŽINKELIO SISTEMOS

Signalizacijos sistemos, optinis perdavimas (SDH/DWDM), duomenų perdavimo tinklai, garso perdavimo sprendimai, GSM-R, HBD, PDH, pranešimų sistemos, vaizdo stebėjimas, keleivių informavimo sistemos ir kiti statybų darbai.

SUDĖTINGOS APSAUGOS SISTEMOS IR ŽEMOS ĮTAMPOS SISTEMOS

Vaizdo stebėjimas, prieigos kontrolė, gaisro aptikimas ir pavojaus signalas, garso ir duomenų perdavimo tinklai, IPTV.

KORPORACINIS IR MAGISTRALINIAI DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLAI

Laidinės ir bevielės duomenų perdavimo sistemos, prieigos įranga, perjungimo įranga.

PAGRINDINIAI GARSO TINKLAI

Laidiniai ir bevieliai tinklai. Operatoriaus atsakymai garso ryšio priemonėmis.

KORPORATYVINĖ TELEFONIJA

Visa įrangos komplektacija ir vidaus ryšio suderinimo paslaugos. Įvairių telefonijos tipų palaikymas (IP, TDM, hibridinės sistemos, DECT) taip pat platus terminalo prietaisų pasirinkimas (telefono aparatai, ausinės, konferencijų įranga).

KORPORATYVINĖS TELEFONIJOS APLIKACIJOS

Aplikacijų pritaikymas klientų telefonams. Duomenų centrai, IVR, atsiskaitymo sistemos ir t.t.

MICROSOFT UNIFIED COMMUNICATIONS

Analizės, konsultavimas ir pagalba Microsoft Unified Communications sistemų vykdymo metu (įskaitant Lync, Exchange).

ETIKOS KODEKSAS

Belam LT – tai daugiau kaip 20-ies metų patirtį turinti įmonė. Šiai dienai kompanija įgyvendino daugiau kaip 1000 projektų.
Įgytos patirties ir didelio darbuotojų skaičiaus dėka, Belam LT gali pasiūlyti klientams visą paslaugų spektrą projektų įgyvendinimo metu. Profesionalus personalas pradeda savo darbą jau pirmojo projekto etapo metu, klientui dar tik pradėjus formuoti idėją. Darbuotojai padeda klientui šią idėją paversti kokybišku, efektyviu bei saugiu galutiniu sprendimu. Dėl Belam LT finansinio stabilumo ir profesionalumo, klientas gali būti užtikrintas dėl rezultatų bei tolimesniu kokybišku pagalbos teikimu kuriant sistemas.

Etikos kodekso laikymasis

Su šiuo kodeksu yra supažindinti visi įmonės darbuotojai. Etikos kodekso normų privalo laikytis kiekvienas įmonės darbuotojas. Visi darbuotojai yra skatinami vertinti savo elgesį pagal šiame etikos kodekse pateiktas nuostatas ir siekti gerinti tas veiklos sritis, kuriose yra galimybė tobulėti. Belam LT siekia suteikti visą reikiamą informaciją savo darbuotojams, kad jie galėtų išvengti įstatymų bei etikos kodekso pažeidimų. Vadovai privalo būti pavyzdžiu ir užtikrinti, kad darbuotojai laikytųsi šio etikos kodekso. Numatoma, kad iškilus kokiems nors teisiniams neapibrėžtumams dėl savo elgesio ar incidentų darbo aplinkoje, visi darbuotojai konsultuosis su savo tiesioginiu vadovu.

Korupcija

Bendradarbiaujant su verslo partneriais bei valstybinėmis institucijomis, įmonės interesai turi būti atskirti nuo asmeninių interesų. Sprendimai turi būti priimami neatsižvelgiant į neesmines aplinkybes bei asmeninius šalių interesus. Belam LT darbuotojams yra privaloma laikytis teisės aktų dėl korupcijos prevencijos nuostatų. Pirmenybė turi būti teikiama atsiskaitymui banko pavedimu, vengiant operacijų grynaisiais pinigais. Bendradarbiaujant su verslo partneriais, neturi būti teikiami prioritetai asmeniniams atstovų interesams ar jų asmeniniai naudai. Belam LT darbuotojai neturi teisės siūlyti, žadėti, reikalauti ar sutikti gauti dovanas, asmeninius mokėjimus, kvietimus ar paslaugas, siekdami neteisėtai paveikti verslo santykius arba sukelti grėsę verslo partnerio profesiniam nepriklausomumui. Šiuos nuostatos neturi įtakoti smulkioms verslo dovanoms svetingumo ar mandagumo atvejais. Jei neaišku, ar gali kilti interesų konfliktas, turi būti informuotas atitinkamas vadovas.

Žmogaus teisės

Belam LT remia ir laikosi tarptautinės teisės nustatytų žmogaus teisių normų.

Vaikų darbas

Belam LT vadovaujasi ir laikosi Jungtinių Tautų vaiko teisių apsaugos konvencijos, įskaitant konvenciją dėl minimalaus įdarbinimų asmenų amžiaus (Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr. 138) bei konvenciją dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų tokiam darbui panaikinti (Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr. 182). Jei nacionaliniai teisės aktai numato griežtesnius, susijusius su vaikų darbu, reikalavimus, pirmenybė privalo būti teikiama pastariesiems.

Diskriminacija

Vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis ir įstatymais, Belam LT darbuotojai yra raginami priešintis bet kokiai diskriminacijai. Tai ypatingai taikoma darbuotojų diskriminacijai dėl lyties, rasės, negalios etninės ar kultūrinės kilmės, religijos ar ideologijos, amžiaus ar seksualinės orientacijos.

Verslo partnerių įtraukimas

Belam LT darbuotojai privalo stebėti kaip verslo partneriai laikosi šių etikos kodekso taisyklių. Kilus abejonėms, kad verslo partneriai nesilaiko šio etikos kodekso nuostatų (pvz. priverstinis darbas, vaikų darbas, žmogaus teisės), iš jų nedelsiant turi būti pareikalauta ištaisyti padėtį arba tokie verslo partneriai turi būti keičiami kitais.

Kokybė

Belam LT konkuruoja rinkoje remdamasi įmonės teikiamų produktų, paslaugų, darbų kokybe ir patikimumu, darbuotojų atsakingumu bei mūsų produktų ir paslaugų reikalingumu klientams. Mūsų tikslas yra patenkinti klientų poreikius, teikiant kuo didesnę naudą teikiančius aukščiausios kokybės produktus ir paslaugas. Išskirtinis dėmesys kokybei, leidžia atitikti klientų lūkesčius, o taip pat tiesioginiai įtakoja įmonės veiklos sąnaudas ir pelningumą. Visi įmonės darbuotojai yra atsakingi už kokybiškų produktų ir paslaugų tiekimą bei nuolatinį jų gerinimą.

Aplinkos apsauga

Įmonė atsakingai žiūri į aplinkosaugą. Savo veikloje Belam LT vadovaujasi aplinkos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Visas įmonės personalas atsakingai laikosi aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir šiai sričiai skirtų vidinių įmonės taisyklių. Darbuotojai yra supažindinti, kad aplinkosaugos pažeidimai gali sukelti atsakomybę įmonei bei darbuotojams, dėl trečiųjų šalių iškeltų reikalavimų. Didelis dėmesys įmonėje yra skiriamas gamtinių resursų naudojimui. Siekdama atitikti aukštus aplinkosaugos standartus, Belam LT nuolat gerina savo ekologinį efektyvumą. Visuose verslo procesuose, įmonė vykdo tokias priemones kaip medžiagų taupymas, efektyvus energijos vartojimo planavimas, pastatų eksploatavimas bei jų prevencija, atliekų mažinimas bei perdirbimas.
Aplinkosaugos teisės aktai yra ne mažiau svarbūs plėtojant Belam LT produktus ir paslaugas bei atsirenkant savo verslo partnerius. Dar projekto vystymo stadijoje ypatingas dėmesys yra skiriamas ekologiškam dizainui, techninei saugai, sveikatos apsaugai ir medžiagų parinkimui. Pasirinkdami tiekėjus visada atsižvelgiame į ekonominius, ekologinius bei socialinius kriterijus.

Darbuotojų sauga ir sveikata

Darbuotojų sveikata ir saugumas įmonėje yra ne mažiau svarbūs kaip kokybė, aplinkosauga, produktyvumas ar išlaidų efektyvumas. Belam LT privalo užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygos visais su darbu susijusiais aspektais. Siekdama tai užtikrinti, įmonė laikosi griežčiausių darbuotojų sveikatos ir saugos reikalavimų, užtikrina saugią, sveiką ir švarią darbo aplinką. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai yra nustatomi pagal šalies, kurioje yra tuo metų vykdomi darbai, nacionalinių teisės aktų reikalavimus. Kiekvienas įmonės darbuotojas yra atsakingas už jam pavestų darbų ir užduočių saugų atlikimą. Belam LT pastoviai taiko ir užtikrina visas būtinas darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančias priemones. Įmonės darbuotojai privalo naudoti visas reikalaujamas darbų saugos priemones. Atsitikus nelaimingam įvykiui darbe, darbuotojai privalo apie tai pranešti savo tiesioginiam vadovui. Apie nelaimingą atsitikimą taip pat turi būti informuotas darbuotojas atsakingas už darbų saugą. Kvalifikuoti darbų saugos specialistai, padeda išvengti profesinių ligų bei nelaimingų atsitikimų darbe.

KOKYBĖS, APLINKOSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

Mūsų VIZIJA – tapti Telekomunikacijų srityje lyderio pozicijų siekiančia ir nuolat tobulėjančia organizacija-užtikrinančia visapusišką teikiamų paslaugų kokybę ir klientų poreikių tenkinimą. Parodyti ir pasiekti gerą aplinkos apsaugos veiksmingumą
MISIJA – orientuotis į vartotoją, išsiaiškinti vartotojo poreikius ir lūkesčius. Akcentuoti vartotojams svarbiausias parduodamų produktų charakteristikas. Analizuoti rinką, įvertinti rinkoje egzistuojančią konkurenciją.
Įmonė paslaugas teikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, standartais ir rekomenduojama praktika-siekdama užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę bei patenkinti klientų poreikius.
Įmonė nuolat gerina paslaugų kokybę laiku reaguodama į besikeičiančius vartotojų reikalavimus. Tai įmonė užtikrina įdiegdama, prižiūrėdama ir nuolat tobulindama kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 reikalavimus.
Įmonė užtikrina aukštą perkamos įrangos kokybę, garantuoja kruopščią įrangos tiekėjų atranką, rūpinasi darbuotojų sauga ir sveikata, vykdydama darbus siekia tai atlikti kokybiškai, kuo mažiau neigiamai įtakoti aplinką.
Mūsų įmonės darbuotojai yra pagrindinis veikiančios sistemos užtikrinimo veiksnys, todėl:

Vadovybė įsipareigoja:

• nuolat ugdyti darbuotojų kompetenciją, siekti suvokimo, mokymo gerinimo;

• vykdyti taršos prevencijos įsipareigojimus;

• suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinti socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą;

• pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti geresnių rezultatų;

• suteikti sąlygas realizuoti idėjas ir pasiūlymus, įvertinti jų praktinę naudą.

• numatyti konkrečius tikslus, kurie padėtų įgyvendinti įmonės kokybės ir aplinkosaugos nuostatas;

• Identifikuoti ir vertinti profesinę riziką įmonėje. Pagrindinį dėmesį, numatant ir diegiant profesinės rizikos veiksnių valdymo priemones, skirti sistemingam prevencijos priemonių įgyvendinimui.

• Laikytis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ir kitų prisiimtų vykdyti reglamentuojančių dokumentų, apimančių veiklos sritį, reikalavimų.

• Užtikrinti ir palaikyti reikiamą darbuotojų kompetenciją. Skatinti darbuotojus dirbti saugiai, sąmoningai ir atsakingai.

• Sudaryti ir palaikyti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, visose su įmonės veikla susijusiose srityse, sukuriant saugią ir sveiką darbo aplinką, taikant technologijos naujoves, parenkant ir diegiant kolektyvines bei asmenines apsaugos priemones, periodiškai tikrinant darbuotojų sveikatą.

• Paskleisti bei išaiškinti Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politikos principinius įsipareigojimus visiems darbuotojams. Paskelbti ją išorės suinteresuotoms šalims.

• siekti, kad darbuotojų veikla atitiktų įmonės Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politikos reikalavimus;

• nuolat peržiūrėti Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politikos įgyvendinimą.

 

UAB „Belam LT“ direktorius Kastytis Žilinskas

 

Paslaugos

PLANAVIMAS IR KONSULTAVIMAS

Aukštos kvalifikacijos konsultantų pagalba nuo pačios projekto pradžios. Įžvalgų pateikimas mūsų klientams.

PROJEKTAVIMO DARBAI

Bet kokio sunkumo projektų plėtra be įpareigotų subrangovų

ĮGYVENDINIMAS

Įrangos tiekimas ir surinkimas. Komplektavimas, išbandymas, mokymai ir dokumentacijos ruošimas.

APTARNAVIMAS IR PLĖTRA

Pagalba 24 x 7. Pagalba esamų sistemų plėtrai.

Partneriai

Kokybės atestatai

 

AHSAS-18001-2007-1

ISO-9001-2008-1

ISO-14001-2004-1

SPSC_Nr_7224

Karjera

Darbas Belam
Belam tiki, jog įmonės personalas didžia dalimi prisideda prie kompanijos sėkmės rinkoje. Esminiai kriterijai bet kuriai laisvai darbo vietai Belam yra žinios, potencialas ir aukščiausių rezultatų troškimas. Mes skiriame didelį dėmesį vystymuisi, profesiniam augimui ir personalo dalyvavimui įmonės gyvenime.

Įmonės personalo politikos tikslas yra geros ir kompetentingos komandos vystymasis, gebančios greitai ir efektyviai siekti bet kokio sunkumo tikslų. Tam, kad pasiekti šių tikslų, įmonė aprūpina kiekvieną iš savo darbuotojų patogiomis ir tinkamomis darbo sąlygomis.

Didelis dėmesys skiriamas ergonomiškai aplinkai, individualiam motyvacijos skatinimui, pagal įmonėje pripažintus standartus. Ypatingas dėmesys skiriamas praktiniam ir profesiniam tobulėjimui, įskaitant seminarus, mokymus įmonės viduje ir individualų mokymąsi.

Dėka nuolatinio profesinių jėgos, žinių ir personalo įgūdžių vystymosi, įmonė plečia paslaugų pasiūlą klientams. Tai yra Belam lyderiavimo rinkoje priežastis.
Jeigu norite prisijungti prie mūsų komandos, savo gyvenimo aprašymą siųskite elektroniniu paštu: team@belam.lt
Telefonas pasiteirauti: +370 37 302930

Skelbimai

Pardavimų vadybininkas (-ė):

– aktyvus ITC (“Information and Communication Technologies”) paslaugų pardavimas B2B segmente;
– klientų poreikių aiškinimasis, konsultavimas;
– kliento poreikius atitinkančių pasiūlymų rengimas;
– derybų vedimas;
– vykdomų projektų įgyvendinimo koordinavimas;
– asmeninių pardavimų tikslų vykdymas.

– aktyvių pardavimų arba klientų aptarnavimo patirtis (nei mažiau nei 2 metai);
– aukštasis ekonomikos, vadybos, telekomunikacijų arba informacinių technologijų išsilavinimas;
– vairuotojo pažymėjimas;
– atsakomybės jausmas;
– komunikabilumas;
– iniciatyvumas;
– kūrybiškumas;
– atkaklumas siekti užsibrėžtų tikslų;
– noras tobulėti, žingeidumas.

– kompetenciją ir darbo rezultatus atitinkantį atlyginimą;
– draugišką profesionalių specialistų kolektyvą;
– puikias galimybes tobulėti ir save realizuoti;
– motyvacinę sistemą “be lubų”.

INŽINIERIUS (-Ė)

– GSM SS ir NSS tinklo įrangos administravimas, valdymas, eksploatavimas ir priežiūra;
– PBX įrangos administravimas ir priežiūra

– Aukštasis universitetinis (techninis) išsilavinimas;
– 1 – 2 metų darbo patirtis telekomunikacijų srityje (privalumas);
– UNIX pagrindai (privalumas);
– IT ir telekomunikacijų srities žinios (žinoti technologijas: GSM, UMTS, GPRS, ISDN, SS7,VOIP);
– Geros anglų kalbos žinios;
– Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
– Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
– Atsakingumas, noras tobulėti;
– Vairuotojo pažymėjimas.

– Visas socialines garantijas;
– Draugišką profesionalių specialistų kolektyvą;
– Profesinio tobulėjimo galimybes

Administratorė (-ius)

– Įmonės dokumentų rengimas,
– administravimas,
– sklandaus dokumentų judėjimo užtikrinimas,
– skambučių srauto valdymas,
– pagalba įmonės darbuotojams,
– svečių sutikimas ir priėmimas, biuro aprūpinimas kanceliarinėmis prekėmis ir biuro įranga.

– Aukštasis išsilavinimas (pageidautina administravimo srityje)
– biuro administravimo darbo patirtis,
– darbo kompiuteriu įgūdžiai,
– nepriekaištinga lietuvių kalba,
– geros anglų kalbos žinios,
– raštvedybos taisyklių išmanymas
– geri reprezentaciniai, organizaciniai ir komunikavimo įgūdžiai.

– Visas socialines garantijas,
– draugišką profesionalių specialistų kolektyvą;
– Profesinio tobulėjimo galimybes.

Logistikos specialistas (-ė):

– užsakymų surinkimas, techninis darbas sandėlyje;
– bendravimas ir kontaktų palaikymas su tiekėjais;
– prekių priėmimas, pajamavimas, sąskaitų-faktūrų ir kitų dokumentų tvarkymas;
– sandėlio veiklos koordinavimas.

– Panašaus darbo patirtis
– Organizuotumas, atsakingumas, kruopštumas ir sąžiningumas

– Visas socialines garantijas,
– draugišką profesionalių specialistų kolektyvą;
– Profesinio tobulėjimo galimybes.